فروش زمین

آماده خانه باغ

۰۹۱۶۱۴۱۴۶۰۹

محلدزفول

فروشی

سند اداری

هست

متراژ

۸۳۰۰

قیمت

توافقی

یک قعطه زمین کشاورزی آماده قعطه بندی کردن برای ویلاسازی
اطراف زمین ساختمان مسکونی ساخته شده و برای چهاراشتراک فاصله ای حدود ۳۰متر دارد
جنب کانال آب 
ورودی اولین زمین
روی نقشه مشخص شده 
پشت پیام نور
فاصله با جاده اصلی حدود ۲دقیقه پیاده روی

برای خرید با شماره ۰۹۱۶۱۴۱۴۶۰۹ تماس بگیرید