فروش زمین ۳ بر در کردان کرج ۷۰۰۰ متر

فروش زمین در کردان کرج، ۳ بر استثنایی با سند و مجوز، جواز صنعتی خدمات مهندسی
خانم ها: بخشی و تاجیک
تلفن: ۴۸۲۰۰-۰۲۱
کد: ۴۰۴۶۵/س
آدرس: کردان کرج
مساحت کل: ۷۰۰۰ متر- دارای چاه آب، برق سر ملک
نوع سند: ۶ دانگ