فروش زمین کشاورزی شهریار

فروش زمین کشاورزی شهریار

کد ملک :۳۷۶۷۶

مساحت کل : ۷۰۰۰۰/ مساحت سالن: ۵۰۰۰

برق :  دارد   ۵۰آمپر    /   تلفن :  دارد     / گاز:  دارد     آب :   دارد چاه

شماره تماس:09202020444

فروش زمین کشاورزی شهریار  ، فروش زمین,خرید زمین ،خرید کشاورزی شهریار,خرید زمین ,خرید فروش زمین کشاورزی شهریار,خریدفروش زمین کشاورزی شهریار,فروش زمین کشاورزی شهریار,فروش زمین شهریار فروش زمین شهریار ,فروش شهریار