فروش زمین کشاورزی درگتوند

تلفن:۰۹۱۶۶۱۶۲۲۹۴

محلشوشتر

سند اداری:هست

متراژ:۱۱۹۳۰

قیمت:۹۵٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان

یک قطعه زمین کشاورزی در گتوند غرب کانال اصلی روبروی شهرک بنی نجار، دریچه ۵ پمپ کانال ، بسیار مناسب برای باغداری ومرکبات وصیفی جات

29 فروردین 1398 09:05