فروش زمین کشاورزی برای باغ و ویلا

تلفن:۰۹۱۶۶۱۶۲۵۹۶

محلشوشتر

سند اداری:هست

متراژ:۱۰۰۰۰

قیمت:توافقی

۱۰۰۰۰متر مربع جاده اصلی امکانات کامل برق وگاز، تلفن ، آب

29 فروردین 1398 09:13