فروش زمین صنعتی در اصفهان

متراژ۱۵۰قیمت۱۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ توماناین زمین واقع در شهرک بختیار دشت سندمشاع داره

اصفهان|
09140010987

25/01/1398 14:17