فروش زمین صنعتی | ماهدشت

املاک صنعتی فتح

فروش زمین صنعتی | ماهدشت

فروش زمین صنعتی  | کد ثبت : ۳۸۳۴۰

مساحت کل : قطعات ۵۰۰ متری

آب : چاه  | نوع کاربری : صنعتی | نوع سندئ تک برگ

جواز ساخت دارد | قیمت کارشناسی : ۱۲ میلیارد

شماره تماس: 09202020444

فروش زمین,فروش زمین ماهدشت,فروش زمین صنعتی ,فروش زمین صنعتی ماهدشت