خرید زمین صنعتیدر شهرک زواره ایی

تلفن:۰۹۳۵۱۰۸۳۵۷۲

سند اداری:نیست

متراژ:۱۰۰۰

قیمت:۴۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان

هزار متر زمین صنعتی واقع در شهرک زوارئ 
صند تک برگ معاوضه با ماشین آپارتمان و…..

21 فروردین 1398 12:11