فروش زمین صنعتی در سهیلیه کرج ۵۷۰۰ متر

خانم ها: بخشی و تاجیک
تلفن: ۴۸۲۰۰-۰۲۱
کد: ۴۰۴۴۹/س
فروش زمین صنعتی در سهیلیه کرج
آدرس: سهیلیه
مساحت کل: ۵۷۰۰ متر- دارای مجوز آب، برق، گاز
نوع سند: ۶ دانگ
قیمت کل: متری ۵۰۰ هزار تومان