فروش زمین شاد آباد

فروش زمین شاد آباد

کد ملک :۳۷۸۰۶

مساحت کل :۹۵۰۰

برق :  دارد صنعتی     

شماره تماس:09202020444

قیمت کل :متری ۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان
فروش زمین شاد آباد، فروش زمین,خرید زمین ،خرید زمین,خرید زمین ,خرید فروش زمین شاد آباد,خریدفروش زمین شاد آباد,فروش زمین شاد آباد,فروش زمین شاد آباد,فروش زمین شاد آباد