فروش زمین روبروی فاز2اندیشه950متر

کد فایل: 19183

شماره تماس:09202020444

قیمت: کارشناسی

متراژ کل زمین: 950