فروش زمین در شهریار250متر

کد فایل: 37368

شماره تماس:09202020444

قیمت: کارشناسی

متراژ کل زمین: 250 وضعیت سند: تفکیک شده از سند مادر