فروش زمین در شمس آباد ۱۲۰۰۰ متر

فروش زمین در شمس آباد
خانم ها: بخشی و تاجیک
تلفن: ۴۸۲۰۰-۰۲۱

همراه: 09202020444
کد: ۴۰۴۶۶/س
آدرس: شمس آباد
مساحت کل: ۱۲۰۰۰ متر- نوع سند: شهرک
قیمت: تماس گرفته شود