فروش زمین در جاده ورامین2000متر

کدفایل:41994/ 2000متر زمین/ 320آمپر برق/ سند شخصی/قیمت: 560 میلیون تومان/ تلفن:09190784486/