فروش زمین در احمدآباد ۱۲۴۰ متر

فروش زمین در احمدآباد
مشاور: آقای رفیعی
تلفن ثابت: ۰۲۱۴۸۲۰۰
تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۸۶۷۶۳۶
کد: ۴۰۴۵۸/س
مساحت کل: ۱۲۴۰ متر | نوع کاربری: بایر | نوع سند: ۶ دانگ (تک برگ)
دارای موقعیت تجاری صنعتی
قیمت: ۱ میلیارد تومان