فروش زمین در اتوبان کرج5400متر

کد فایل: 18680

متراژ کل زمین: 5400

شماره تماس:09202020444

قیمت: کارشناسی