فروش زمین تهران همت

فروش زمین تهران همت

شماره تماس:09202020444

کد ملک :۳۷۸۰۹

مساحت کل :۳۵۰۰۰

قیمت کل :متری ۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان

فروش زمین تهران همت ، فروش زمین,خرید زمین ،خرید تهران همت,خرید زمین ,خرید فروش زمین تهران همت,خریدفروش زمین تهران همت,فروش زمین تهران همت,فروش زمین تهران همت فروش تهران همت,فروش تهران همت