فروش زمین برای کاشت و ویلا

تلفن:۰۹۲۱۴۲۹۷۳۳۹

محلشوشتر

سند اداری:هست

متراژ:۱۰۰۰

قیمت:توافقی

فروش زمین پشت برنجکوبی امامی نزدیک به جاده اصلی برای کاشت و ویلا از 1000متر تا 1هکتار

29/01/1398 09:06