فروش زمین تجاری ۲۲ هکتار بهترین نقطه تهران

فروش ۲۲ هکتار زمین اداری تجاری در بهترین نقطه تهران
مشاور: دکتر متولیان
تلفن ثابت: ۰۲۱۴۸۲۰۰
تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۱۶۰۷۰۵