فروش زمین۴۴۰هکتار

تلفن:۰۹۳۷۹۱۵۲۶۳۷

محلتهران

سال ساخت:قبل از ۱۳۷۰

سند اداری:نیست

متراژ:440 هکتار

قیمت:توافقیزمین۴۴۰هکتار 
دو حلقه چاه۸و۶ اینچ با پروانه
سند تک برگ 
هر هکتار۱۵میلیون
خراسان رضوی.کدکن