خرید باغچه در دزفول

محلدزفول

سال ساخت:۱۳۹۰

سند اداری:نیست

متراژ:۱۴۰۰

قیمت:۳۵۰٫۰۰۰ تومان

درختاش8ساله.میوه میدن.هرس شده کودحیوانی وشیمیایی داده شده.کوچه عرض5مترشن ریزیش داریم میکنم .یه سمت محصور.جای دنج ترانزبرق سی متری فاصله داره.

27/01/1398 12:19