فروش دامداری ۱۰۰۰۰متر ورامین

فروش دامداری ۱۰۰۰۰متر ورامین

مساحت کل: ۱۰۰۰۰ متر مربع

مساحت سالن: ۲۵۰۰ متر مربع

جواز:  دامداری         کاربری: دامداری             آب: چاه عمیق با مجوز+ شهری          برق: تکفاز+۵۰ آمپر سه فاز               تلفن: دارد

گاز: دارد      سند: ۶ دانگ      ۳ تا سالن ۱۵۰ متری برای پرورش قارچ+ ۷۰ متر ویلایی