فروش باغ در شهریار

09126943143

سال ساخت:۱۳۹۸

سند اداری:هست

متراژ:۱۰۰۰

قیمت:۳۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان کد باغ ۱۱۰

باغچه آماده ۱۰۰۰ متری
سند دار
آب کشاورزی سهمیه از موتور ۱ ساعت
نزدیک برق 
چهار دیواری 
درب ماشین رو 
درختان چند ساله پر محصولفرارت .۲۵ متری ناجی.اول ورودی انجم آباد

21/01/1398 13:43