خریدباغ در دزفول

تلفن:۰۹۹۱۳۵۳۳۷۶۷

محلدزفول

سال ساخت:۱۳۹۱

سند اداری:هست

متراژ:۱۴۰۰۰

قیمت:۲۶۰٫۰۰۰ تومان

باغ به متراژ 14000 چهارده هزار متر شمس آباد قلعه سید میباشد بشرت برق هر متری ۲۶۰ هزار 
ازدادن پیام معذورم