خرید باغ مرکبات در گرگان

09391716512

گرگان

متراژ:۵۵۵۵

ودیعه:توافقی

اجاره:توافقی

باغ مرکبات و آلو به مساحت ۵۵۵۵ مترمربع واقع در روستای ولیک آباد دارای چاه آب کشاورزی و برق و قیمت هر ۱ متر مربع ۲۵۰ هزار تومان می باشد. همچنین سال کاشت درختان سال ۱۳۸۹ می باشد

26 فروردین 1398 12:48