فروش باغ تالارشهریار

فروش باغ تالار|شهریار

کدملک : ۳۸۸۴۵

مساحت کل :  ۲۶۰۰      |  مساحت نگهبانی :  ۵۰ متر |   مساحت دفتری: ۱۰۰ متر |     سریداری : ۱۵ متر

آب :   دارد       برق:  ۲۵ آمپر      نوع سند: ۶ دانگ    

شماره تماس:09202020444   

قیمت کل:  ۴ میلیارد تومان

فروش باغ تالار شهریار,باغ تالار,باغ تالارشهریار,فروش باغ تالارشهریار,خرید باغ تا لار شهریار