فروش باغچه

۰۹۹۱۳۵۳۳۷۶۷

محلدزفول

فروشی

سال ساخت

۱۳۹۷

سند اداری

هست

متراژ

۹۰۰

قیمت

۲۶۰٫۰۰۰ تومان باغچه ۹۰۰ متری با درختانی یک ساله در کوچه باغ دلربا
فاصله تا اتوبان ۲۰۰ متر
فاصله تا برق ۱۰۰ متر 
نزدیک به اب تصفیه
مکانی امن برا سرمیه گذاری
روبه روشد
متری ۲۶۰هزارتومان

31 فروردین 1398 11:15