خرید باغچه کردزار

09359626182

سند اداری:هست

متراژ:۷۰۰

قیمت:توافقی

700متر
سند دار
دارای درختان مثمر 
دارای سهمیه اب
کارهای باغبانی انجام شده
متری 730

24/01/1398 08:20