فروش باغچه در دزفول

۱۰۰۰متری

۰۹۱۶۷۳۱۸۱۹۲

محلدزفول

فروشی

سند اداری

نیست

متراژ

۱۰۰۰

قیمت

۵۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان

یک قطعه باغ مرکبات به متراژ ۱۰۰۰متر