خرید باغچه چهاردیواری صبا شهر

تلفن:۰۹۳۰۷۰۸۲۳۶۸

محلتهران بهارستان

سال ساخت:۱۳۹۷

سند اداری:نیست

متراژ:۵۰۰

قیمت:۵۲۰٫۰۰۰ تومان

باغچه 500متری واقع در دهشاد پایین درختان چهار ساله هلو.شلیل.زردالو.سیب.گوجه سبز 

چهاردیواری با سهمیه آب کانال ساخته شده با جواز شهرداری صباشهر زیر حریم و فشار قوی نمی باشد داخل کوچه باغ که اطراف ساخته شده دیوار ها رنگ شده 
فاصله تا برق ۵۰۰متر تا تابستان با همکاری همسایه ها برق ام میاد

قولنامه ای معتبر با وکالت محضری بهترین موقعیت برای سرمایه گذاری

متری ۵۲۰۰۰۰هزار تومان جمع کل ۲۶۰میلیون تومان مشتری واقعی تماس بگیرد

25 فروردین 1398 08:48