خرید باسکول در دزفول

باسکول ۸۰ تن

۰۹۱۶۱۱۱۱۸۶۱

محلدزفول

سال ساخت:۱۳۸۰

سند اداری:هست

سه

متراژ:۲۰۰۰

قیمت:توافقی