فروش اداری در میدان انقلاب 100متر

کد فایل: 37246

شماره تماس:09202020444

قیمت: کارشناسی

متراژ کل زمین: 100 برق: دارد گاز: دارد تعداد خط تلفن: دارد وضعیت سند: اداری