فروش اداری خیابان آزادی

کد فایل: 37231

شماره تماس:09202020444

قیمت: کارشناسی

برق: 3فاز ، نوع تعداد خط تلفن: دارد