فرروش سالن و سوله شهر قدس

فرروش سالن و سوله شهر قدس

کد ملک :۳۷۴۴۹

مساحت کل :۷۴۴ / مساحت سالن:۳۵۰ /مساحت دفتری: /سرایداری:۱۰۰

برق :  دارد۱۰۰آمپر       /   تلفن :  دارد ۳خط    / گاز:  دارد     آب :   دارد

شماره تماس:09202020444

قیمت کل :۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان
خرید سالن سوله,خرید سالن,خرید سوله,خریدشهر قدس,خرید سالن شهر قدس,خرید سوله شهر قدس,خرید سالن سوله مخصوص شهر قدس,سالن سوله قلعه حسن خان,سالن شهر قدس,سوله قلعه حسن خان,خرید سالن و سوله ,خرید سالن و سوله شهر قدس,خرید سالن وسوله قلعه حسن خان,سالن وسولهشهر قدس,سالن و سوله قلعه حسن خان