شهر قدس فروش سوله۴۵۰ متری

شهر قدس فروش سوله۴۵۰ متری

مساحت کل: ۱۰۰۰ متر مربع

مساحت سوله: ۴۵۰ متر مربع

آب: دارد         برق: ۲۵ آمپر           تلفن: دارد          گاز: دارد

سند: ۶ دانگ             اداری: ۷۰ متر مربع        کف محوطه: آسفالت         کف سالن: بتون

شماره تماس: ۴۸۲۰۰-۰۲۱

شماره تماس:09202020444

خرید شهر قدس, فروش شهر قدس,خرید سوله شهر قدس,فروش سوله شهر قدس,خرید سوله قلعه حسن خان