فروش زمین شهرک صنعتی محمود آباد

متراژ۵۷۰مایلم معاوضه کنمهستمیک قطعه زمین به متراژ570متر واقع در خیابان 24 شهرک صنعتی محمود آباد نرسیده به چهار راه هییت امنا.با سند مشاء و 4دیواری به فروش میرسد.
انتقال سند مالکیت.
معاوضه با ملک یا خودرو.گ هم قیمت
مشتری واقعی تماس بگیرد.
09391254174

25/01/1398 14:11