زمین چهاردیواری ۱۰۰۰ متر چهاردانگه

کد ملک:۳۷۲۹۱

زمین چهاردیواری ۱۰۰۰ متر چهاردانگه

آب چاه دارد-تلفن دارد-سند مشاع دارد

قیمت: متری ۶۵۰٫۰۰۰ هزار تومان

تلفن تماس:۴۸۲۰۰-۰۲۱

شماره تماس:09202020444

تماس تلفنی با مدیریت
×