فروش زمین۹۰۰هکتار

تلفن:۰۹۳۷۹۱۵۲۶۳۷

محلتهران

سال ساخت:۱۳۹۸

سند اداری:نیست

متراژ:۹۰۰

قیمت:توافقی زمین ۹۰۰هکتار با سند ثبتی شیر خورشید 
دو رشته قنات
اتوبان از زمین رد شده و زمین دو قسمت ۲۴۰و۶۶۰هکتار میباشد
هر هکتار ۷میلیون
اتوبان نیشابور به سبزوار کیلومتر ۳۸
سند تک برگ میشود گرفت