رهن و اجاره کارخانه در شهریار

رهن و اجاره کارخانه

آدرس: شهریار

مساحت کل: ۶۰۰۰
آب چاه عمیق
مساحت سالن: ۴۰۰
مساحت دفتری: ۸۰
مساحت نگهبانی: ۸۰
مساحت سرایداری: ۸۰
دارای باسکول ۶۰ تنی، سیلوی مصالح
ودیعه: ۲۰۰ میلیون تومان، اجاره ماهیانه: ۳۰ میلیون تومان