رهن واجاره سوله جاده قدیم کرج

رهن واجاره سوله جاده قدیم کرج

مساحت سالن: ۶۵۰ مترمربع

آب: شهری                برق: ۲۵ آمپر                             تلفن: دارد                   گاز: دارد

شماره تماس:09202020444

این مطلب یا آگهی رو هم بخون  اجاره ملک صنعتی مخصوص

اجاره ماهاینه: ۶ میلیون تومان

شماره تماس: ۴۸۲۰۰-۰۲۱

اجاره,اجاره سالن سوله,اجاره سوله,اجاره سالن,اجاره جاده قدیم کرج,اجاره سوله جاده قدیم کرج,اجاره سالن سوله جاده قدیم کرج,اجاره سالن خیابان خلیج