رهن و اجاره سالن سوله شهرک صنعتی سیمین دشت

رهن و اجاره سالن سوله فردیس شهرک صنعتی سیمین دشت

مساحت کل:۴۳۰۰ متر /مساحت سالن:۲۰۰۰ متر

دارای:آب / ۲۰۰آمپر برق /تلفن /گاز /۵۰۰ متر دفتری /محوطه آسفالت /کف بتن

شماره تماس:09202020444

ودیعه:۲۰۰ میلیون تومان /اجاره ماهیانه:۳۰ میلیون تومان

کد فایل:۳۷۶۴۲

تلفن تماس:۴۸۲۰۰-۰۲۱

اجاره سالن سوله فردیس,اجاره سالن سوله شهرک صنعتی سیمین دشت,سوله فردیس,سوله شهرک صنعتی سیمین دشت,اجاره سوله شهرک صنعتی سیمین دشت,اجاره سالن شهرک صنعتی سیمین دشت,رهن و اجاره سالن سوله فردیس,رهن و اجاره سالن سوله شهرک صنعتی سیمین دشت,اجاره سوله فردیس,اجاره سالن فردیس