رهن واجاره زمین چهار دیواری جاده مخصوص کرج

logo3

رهن واجاره زمین چهار دیواری جاده مخصوص کرج

مساحت کل:۱۰۰۰۰ متر

مساحت سالن:۲۵۰ متر

دارای:۲۵۰ متر دفتری /آب /برف /تاسیسات سرمایی/ تلفن /گاز

قیمت:کارشناسی

شماره تماس:09202020444

تلفن تماس:۴۸۲۰۰-۰۲۱

کد ملک:۳۷۲۰۱

رهن واجاره,رهن واجاره زمین,رهن واجاره زمین چهاردیواری,رهن واجاره زمین صنعتی,اجاره زمین,اجاره زمین چهاردیواری,اجاره زمین صنعتی,رهن واجاره جاده مخصوص کرج,اجاره جاده مخصوص کرج,زمین جاده مخصوص کرج,زمین چهاردیواری جاده مخصوص کرج,زمین صنعتی جاده مخصوص کرج