رهن و اجاره تعدادی سالن و سوله در جاده قدیم و مخصوص کرج

تعدادی سالن و سوله در جاده قدیم و مخصوص کرج
مشاور: آقای صالح محمدی
تلفن ثابت: ۰۲۱۴۸۲۰۰
تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۹۴۸۸۲۰
۶۰۰ الی ۲۵۰۰ متری | با امکانات کامل