درخواست خرید یا اجاره

با سلام و احترام

درخواست خرید یا اجاره کارخانه شوینده و بهداشتی را دارم.

تلفن تماس: 09202020444