خرید گلخانه ورامین

خرید گلخانه ورامین

کد ملک :۳۷۸۰۷

مساحت کل : ۱۱۱۰۰

برق :  دارد۳ فاز       /   تلفن :  دارد     / گاز:  دارد     آب :   دارد

شماره تماس:09202020444

۱۹ سالن دارد.۲ چاه دستی گاز فشار قوی استخر بتونی آب هیدروپنیک با کلیه تجهیزات کاربری پروانه فعالیت گلخانه و صیفی کاری با تضمین با در آمد مهندس
قیمت کل :متری ۱۸۰/۰۰۰ تومان
خریدگلخانه جاده ورامین,خریدگلخانه,خرید جاده ورامین پوئینک,خرید و فروش گلخانه جاده ورامین پوئینک,خریدگلخانه،خرید و فروش گلخانه جاده ورامین پوئینک