خرید گاراژ یافت آباد

املاک صنعتی فتحخرید گاراژ یافت آباد

کد ملک :۳۸۰۸۲

مساحت کل : ۱۱۵۰/ سند:/ شش دانگ

برق : دارد۲۵۰آمپر    /   تلفن : دارد     / گاز: دارد /   آب :   دارد

شماره تماس:09202020444

قیمت کل :۵/۷۵۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان
خریدگاراژ,خریدگاراژ یافت آباد,خریدگاراژ یافت آباد,خرید گاراژ یافت آباد ,خرید گاراژ  یافت آباد,خرید گاراژ یافت آباد