خرید گاراژ یافت آباد

خرید گاراژ یافت آباد

کد ملک :۳۷۲۶۶

مساحت کل :۳۵۰۰ / مساحت سالن:۱۰۰۰ /مساحت دفتری :دارد/سرایداری:دارد

برق :  دارد ۱۰۰آمپر     /   تلفن :  دارد     / گاز:  دارد  /   آب :   دارد

شماره تماس:09202020444

سند ۶ دانگ
قیمت کل :۸/۵۰۰ میلیارد
فروش گاراژ یافت آبادبازار آهن، فروش زمین,خرید زمین ،خرید گاراژ یافت آباد بازار آهن یافت آباد,خریدفروش گاراژ یافت آباد، فروش زمین بازار آهن،