خرید گاراژ تهران

خرید گاراژ تهران

کد ملک :۳۷۹۰۵

مساحت کل : /۲۱۰۰

برق :  دارد  ۳۰آمپر     /   تلفن :  دارد     / گاز:  دارد     آب :   دارد

شماره تماس:09202020444

قیمت کل : متری ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان

www.fath.com.co