خرید گاراژ آزادگان

خرید گاراژ آزادگان

کد ملک :۳۷۸۹۹

مساحت کل : ۵۰۰۰/ مساحت سالن: /مساحت دفتری: /سرایداری:

برق :  دارد       /   تلفن :  دارد     / گاز:  دارد     آب :   دارد

شماره تماس:09202020444

قیمت کل :کارشناسی

خریدگاراژ,خرید سالن,خرید گاراژ,خرید آزادگان گاراژ,خرید گاراژ آزادگان گاراژ,,خرید گاراژ آزادگان ,خریدگاراژ ,سالن سوله جاده کمر بندی آزادگان گاراژ,گاراژ,گاراژ