خرید کارگاه کیلومتر14جاده مخصوص100متر

کد فایل: 34901 متراژ کل زمین: 100
آب: شهری سوله: 100 برق: 3 فاز 25 آمپر
مساحت اداری: 40 ، گاز: دارد ، ارتفاع دیوار: 5/3
تلفن: 2 خطوضعیت سند: 6 دانگ
شماره تماس:09202020444
قیمت:کارشناسی